Fag i Kalundborg 2022

Udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisningsforløb i Kalundborg foråret 2022

 

Udbud af HF-fag i Kalundborg 2022

I forårssemestret udbydes følgende HF-fag MED tilstedeværelse af lærere i Kalundborg: 

  • Dansk A fortsætterhold (HkdaA221). Her overtager Mikkel Schøller (Jakobsen MSJ) efter Lise (LLE).  
  • Dansk A nyt (HkdaA122) med Dorte Dalsgaard Fløe (DDF) 
  • Dansk C (HkdaC122) med Dorte Dalsgaard Fløe (DDF) 
  • Engelsk B fortsætter (HkenB221) Her er Sidsel Breum Bundgaard (SBB) tilbage  
  • Engelsk B nyt (HkenB122) Louise Schötter (LSJ) 
  • Matematik C (HkmaC122) med Vanessa Flindt Sohrt (VSO) 

 

Mikkel, Dorthe, Sidsel, Louise og Vanessa, vil være én dag hver i Kalundborg til LC timer og undervisningstimer i deres fag.  

 

 

Følgende fag udbydes fra Kalundborg, med virtuel undervisning UDEN fremmøde af underviser.  

  • Samfundsfag B HksaB122 med Mads Thyge Ryssel (MTR) 
  • Psykologi C HkpsC122 med Jim Toft (JI) 

 

Tilrettelæggelse af undervisningsforløbet 

Fagenes ugentlige berammede timetal fordeles mellem 5 arbejdsformer. 


Hjemmearbejde
: Timer du forventes at arbejde hjemme med at løse opgaver fra undervisningsplanen. 

 

Skriftligt hjemmearbejde: Nogle fag har tilknyttet skriftlige opgaver, herunder Dansk, Matematik og Engelsk. 

 

Virtuelle lektioner: For visse fag foregår undervisningen virtuelt. 

Undervisning i Kalundborg: For de fleste fag foregår undervisningen i Kalundborg 

 

Læringscenterlektioner (LC): Lektioner hvor du arbejder selvstændigt eller i grupper med dine opgaver på skolen i Kalundborg, og hvor der er lærer til stede. Det er vigtigt at du sammen med studievejledere planlægger dine LC timer til et fag, så de så vidt muligt ligger, hvor der er en faglærer til stede. Det vil også være i LC-timer med din faglærer, at du har mulighed for at løse opgaver som gruppearbejde som afveksling til de individuelle opgaver. 

 
Se overblik over udbud af fag og fordeling af fagenes timer nedenfor: 

 

 

Opstart 

I løbet af de første 5 undervisningsdage vil du møde de undervisere der er tilknyttet alle hold i Kalundborg. Dvs. at Mads og Jim også kommer til Kalundborg i forbindelse med opstart, samt senest igen inden eksamen.  

 

Del Side