Undervisningen i Kalundborg

Undervisningen på HF og AVU i Kalundborg udbydes i vores læringscenter.

 

På HF tilrettelægges undervisningen i forskellige arbejdsformer:

  • Hjemmearbejde: Timer hvor du forventes at arbejde hjemme med at løse opgaver fra undervisningsplanen. 
  • Skriftligt arbejde hjemme: Du skal løse skriftlige afleveringsopgaver i nogle fag; dansk, biologi, kemi og engelsk. 
  • Virtuelle timer: For nogle fag foregår undervisningen virtuelt. Det vil sige, at du mødes online med din underviser.  
  • Undervisning på skolen: Fremmødeundervisning i faget med faglærer. 
  • Læringscentertimer (LC-timer): LC-timer er timer, hvor du arbejder selvstændigt eller i grupper med dine opgaver på skolen i Kalundborg, og hvor der er en lærer til stede. Du planlægger, sammen med en studievejleder, dine LC timer, så de passer med de fag du læser.
  • Laboratorieøvelser i Holbæk: Kemi C og Biologi C har obligatorisk fremmødeundervisning fire aftener i løbet af semesteret (kl. 16-20) på laboratoriet i Holbæk. 

 

Undervisningen på AVU i Kalundborg.

Vi har  tilrettelagt undervisningen med forskellige arbejdsformer:

  • Der vil være fuldt fremmøde i nogle fag.
  • I andre fag vil der være mere hjemmearbejde, fx.  tilbydes enkelte fag som 50/50, hvilket vil sige 50% hjemmearbejde og 50% fremmøde (spørg vejledningen for mere information).
  • I nogle lektioner vil du få oplæg fra din lærer.
  • I andre lektioner vil du arbejde selv eller sammen med medstuderende.

 

Alle arbejdsformer bygger på, at undervisningen tilrettelægges individuelt, så du kan få mest muligt ud af din undervisning.      

Del Side