Selvstuderende

Som selvstuderende bliver du tilmeldt eksamen i ét eller flere fag på HF, AVU eller FVU uden at du følger undervisningen.

 

Tilmeldingen skal ske via studievejledningen. 

 

Frister for HF og AVU:

Fristen for tilmelding til vintereksamen i december/januar er senest 1. oktober.
Fristen for tilmelding til sommereksamen i maj/juni er senest 1. marts.

Frister for FVU:

På FVU afholdes der løbende prøver. Du kan kontakte Studievejledningen for information om næste prøve samt tilmelding.

Økonomi:

På HF og AVU er prisen for selvstuderende de gældende priser for det enkelte fag. Se gældende priser her.


FVU er gratis.

Snarest efter tilmelding og betaling vil man som selvstuderende få tilsendt et brev i e-Boks med diverse oplysninger samt hvordan den faglige vejleder kan kontaktes.

 

Faglig vejledning:

Som selvstuderende har man ret til en times vejledning hos den lærer, der bliver faglig vejleder.

Vejledningen kan omfatte eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om den mundtlige prøve. Det er en god idé, at være godt forberedt på eventuelle spørgsmål inden vejledningen.

 

Eksamen:

Du skal altid huske at have billed-id med til eksamenerne. Du skal orientere dig på skolens interne net (LUDUS) vedr. lokale og tidspunkt for eksamen. Du finder vejledning og login i velkomstbrevet.

Husk at komme i god tid.
 

Eksaminationsgrundlag for HF:

Holdets pensum:

Normalt går den selvstuderende til prøve i holdets pensum.

Holdets pensum findes på vores hjemmeside i undervisningsbeskrivelser.

 

Selvstændigt pensum:
I særlige tilfælde kan der indgås andre aftaler om pensum med faglige vejleder i faget. Er eksaminationsgrundlaget et selvstændigt pensum, afleveres dette på kontoret med den selvstuderendes underskrift samt den faglige vejleders godkendelse senest 1. marts til sommereksamen eller 1. oktober til vintereksamen.

Laboratoriekursus:

Selvstuderende i fag med laboratorieøvelser (biologi, fysik, kemi, geografi) skal deltage i et laboratoriekursus. Såfremt du er tilmeldt faget ved starten af semesteret, vil du få mulighed for at deltag i laboratoriekursus sammen med kursister fra Nordvestsjællands HF og VUC. Ved senere tilmelding kan det være nødvendigt for dig, at deltage i laboratoriekursus på en anden institution.

 

Deltagelse i laboratoriekursus på Nordvestsjællands HF og VUC er inkluderet i deltagerbetalingen. Såfremt du deltager i et laboratoriekursus på en anden institution, kan der forekomme yderligere betaling.

 

En selvstuderende kan fritages for laboratoriekurser, hvis samtlige godkendte rapporter fra tidligere gennemførelse af de krævede praktiske øvelser kan fremlægges. Den faglige vejleder kan hjælpe med at afklare evt. tvivlsspørgsmål herom.

 

Eksaminationsgrundlag for AVU:

De afsluttende eksaminer på AVU indeholder et fast pensum til selvstuderende. I nogle fag skal du, i god tid før eksamen, aflevere et eksaminationsgrundlag, f.eks. en synopsis til lærer og censor. Læs mere om kravene til de enkelte fag her.

 

Eksaminationsgrundlag for FVU:

I FVU-loven og -bekendtgørelsen finder du rammer og regler for forberedende voksenuddannelse, herunder også læreplaner for det enkelte fag, hvor fagets prøveform er beskrevet. 

Læs mere om fag og prøver her.

Del Side