SU-støtte

SU er dit eget ansvar. Du skal huske at holde dig ordentligt opdateret og selv følge med i, hvordan det går med din SU på minSU.

 

Hvornår kan jeg søge SU?

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Har du fx ret til SU fra den 1. september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Du skal være fyldt 18 år og have fået brev om, at du er optaget på uddannelsen. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

 

Hvordan søger jeg SU?

Du søger SU i minSU. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Gå ind under fanen SØG SU, og vælg igen SØG SU.

 

Behandlingstid

Almindeligt stipendium: ca. 2 uger

Hvis du også er forsørger: ca. 2-3 uger

Hvis du er udenlandsk statsborger: ca. 2-6 uger

Du skal have 23 lektioner (á 45 min.) for at kunne få SU.

Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioner. 

 

Bemærk: du skal aflevere dit barns dåbs- eller fødselsattest på skolens SU-kontor.

Kontakt os for at høre, hvordan du afleverer dokumentationen.

Værd at vide

Hvis du er hjemmeboende

Din SU er afhængig af dine forældres indkomst. Det betyder, at din udbetalte SU vil være betinget af, hvad dine forældre tjente for 2 år siden.

Bor du hos den ene af dine forældre, er det kun denne forælders indkomst, der kigges på, medmindre denne har fået en ny partner, som bor på samme adresse.

Du er under 20 år og udeboende

Hvis du flytter, eller allerede er flyttet, når du får SU, får du det samme i SU, som hvis du er hjemmeboende.

 

Det er muligt at blive godkendt som udeboende og få en højere grundsats, men det kræver nogle særlige omstændigheder. Søger du om at blive godkendt som udeboende, skal du huske at printe kvitteringen og det ansøgningsskema, der passer til, og aflevere det på skolens SU-kontor.

 

Glemmer du at printe ansøgningsskemaet, kan du finde det under 'HJÆLP' på minSU, eller du kan få det udleveret på skolens SU-kontor.

 

BEMÆRK! Har du søgt om udeboende SU, kan din ansøgning ikke behandles, før vi har modtaget ansøgningsskemaet hertil.

Du er ikke dansk statsborger og søger SU for første gang

Når du har udfyldt ansøgningen om SU, skal du også udfylde den særskilte ansøgning for udenlandske statsborgere.

Kommer du bort fra siden, kan du søge særskilt under ”Søg SU” og ”Application for equal status (foreign citizens)”.

 

Få det gjort i god tid.

Hvis du er enlig

Hvis du er enlig, kan du få forsørgertillæg. Dette er dog betinget af, at du også modtager det forhøjede børnetilskud for enlige fra Udbetaling Danmark. Bor du sammen med en anden SU-modtager, og har et hjemmeboende barn, kan du også få et tillæg. Din samlever skal dog have modtaget SU i kvartalet før, du kan få tillægget.

Hvis du er på barsel

Som forældre er du berettiget til fødselsrater. Læs mere på SU’s hjemmeside su.dk. Det er også her, du skal søge om fødselsrater.

 

Har du brug for hjælp eller vejledning, kan du kontakte SU-medarbejderen på din afdeling.

 

Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for ekstra SU, når du får barn under uddannelsen. Du kan læse mere på siden: TEMA: Nye regler for ekstra SU i forbindelse med fødsel og adoption pr. 1. august 2022.

SU lån

Alle har mulighed for at søge SU-lån. Er du forsørger, har du også mulighed for at søge et ekstra forsørgerlån. Vi opfordrer til, at du læser om konsekvenserne ved SU-lån inde på su.dk, før du vælger at optage lån.

 

SVU

Kortuddannede medarbejdere kan søge om SVU som kompensation for tabt lønindtægt, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Hvis der udbetales løn under kurset, er det arbejdsgiveren, der i givet fald modtager SVU.

 

Man kan få SVU ved deltagelse i fag på følgende uddannelser:

  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Højere Forberedelseseksamen (HF)
  • Ordblindeundervisning

 

Uddannelsen kan være tilrettelagt enten på heltid eller deltid. Ved deltidsuddannelse skal den ugentlige uddannelsestid og nedsættelsen af arbejdstiden være på mindst 3 timer om ugen.

 

Se meget mere om regler, betingelser og takster og søg SVU på svu.dk

 

Henvendelser vedrørende SU og SVU kan ske på mail: SUmail@nvsvuc.dk

Studievejlede med fjollede hatte

Vi er altid klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til vores uddannelser eller ønsker du at tilmelde dig?

I vores studievejledning er vi altid klar til at hjælpe dig.