#BIO2ME

Navn: #BIO2ME

Projektperiode: 01.01.23 -31.12.26

Projektejer: Professionshøjskolen Absalon.
Partnere: Nordvestsjællands HF og VUC, VUC Roskilde og Køge, VUC Klar samt Erhvervshus Sjælland.

Støtte: Projektet støttes med i alt godt 11,5 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

 

Nordvestsjællands HF og VUC deltager i projektet #BIO2ME i samarbejde med bl.a. Professionshøjskolen Absalon.

 

Projektet har til formål at øge antallet af regionalt uddannede diplomingeniører i bioteknologi eller maskinteknologi i Region Sjælland.

 

I projektet samarbejder med HF&VUC-centrene  om aktiviteter for relevante målgrupper. Derudover deltager Erhvervshus Sjælland i projektet, for at skabe samarbejde med relevante virksomheder mhp. at skabe mentorordninger for de studerende på Absalons diplomingeniøruddannelser.

 

Målgruppen for projektindsatsen kan være såvel ufaglærte unge direkte fra en ungdomsuddannelse eller faglærte med en erhvervsuddannelse, der ønsker at videreuddanne sig.

 

En følgegruppe med deltagelse af bl.a. repræsentanter for BiotekByen, de to klynger Danish Life Science Cluster og Food & Bio Cluster, arbejdsgiverorganisationer, det regionale arbejdsmarkedsråd mfl. skal kvalitetssikre projektet og sikre koordinering med fyrtårnsindsatsen.

 

 

 

Del Side