Digitale underviserkompetencer

Navn: Digitale underviserkompetencer

Projektperiode: 01.01.23 -31.12.24

Projektejer: VUC Storstrøm
Partner: Nordvestsjællands HF og VUC

Støtte: Projektet støttes med i alt 500.000 fra Region Sjælland.

 

Projektets formål er at give undervisere på voksenuddannelser i regionen kompetencer til at kunne undervise i digitale klasserum, fx. gennem synkron-hybrid- undervisning eller asynkron-online- undervisning.

 

Gennem disse undervisningsformer har uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland mulighed for at fastholde og sikre uddannelsestilbuddene særligt i nogle af de kommuner, der er mest udfordret af faldene ungdomsårgange.

 

Derudover skal projektet sikre, at uddannelsesorganisationerne kan skabe de bedste uddannelses- og læringsmuligheder for kursister og højne gennemførselsprocenten på alle uddannelsesniveauer på Nordvestsjællands HF og VUC samt VUC Storstrøm.  

Del Side