Læringsdesign til livslang læring

Nordvestsjællands HF og VUC, VUC Klar og VUC Storstrøm er gået sammen i et konsortium, der via fælles inspirationsrejser vil øge samarbejdet mellem institutionerne og læringsudbyttet for kursisterne. Rejserne er støttet af Erasmus+ KA1 - Learning Mobility of Individuals.

 

De tre VUC’er er gået sammen i VUC Erhverv Sjælland-København og projektet vil således også understøtte samarbejdet omkring levering af undervisning til virksomheder.

 

Projektet giver mulighed for inspirationsrejser til relevante almendannende, erhvervsrettede undervisningsinstitutioner og erfaringerne herfra kan efterfølgende bruges til at udvikle nye læringsdesigns.

 

Succeskriterier:

Projektet har til formål at udvikle læringsdesigns, der målrettes voksne igennem hele livet, og således understøtte livslang læring.

 

Projektejer: VUC Storstrøm på vegne af konsortiet

Projektleder på Nordvestsjællands HF og VUC: Heidi Engdal Mortensen, hem@nvsvuc.dk

Deltagere: Nordvestsjællands HF og VUC, Hf og VUC Klar og VUC Storstrøm

Del Side